Home

Objednávka materiálů

Spandex doručuje v mnoha regionech do 24 hodin!

Naše linky Call Centra pro objednávky jsou vám k dispozici od 7:00 do 18:00 hod pondělí do pátku a v sobotu od 9:00 do 13:00 hod.

Zůstaňte informováni

Subscribe to our Free e-mail UpdatesZaregistrujte se pro odběr našeho e-mail zpravodaje. Informace o nových zařízeních, materiá-lech, pomůckách a speciálních promo akcích.

Registrace zde

Spandex Online Profil

Vytvořte si svůj Spandex Online Profil a využijte výhod i extra informací a služeb ze Spandexu:

  • stahování aktuálních ceníků 
  • přístup k neveřejným informacím  
  • objednávka emailového zpravodaje
  • stahování pracovních návodů

Vytvořit Spandex Online Profil

Ceníky Spandexu

Stáhněte si náš ceníkDigitání tisk  nebo  Signmaking

Nové přehledné informace a ceníky se zajímavými novinkami, novými nápady a příležitosti, jak Vaše společnost může zvýšit zisk a uspět v konkurenci.

Stáhnout PDF zde

Aplikace vinylu na substráty

Pro snadnou aplikaci vyřezané nebo tištěné grafiky z vinylu je klíčová příprava. Správná příprava povrchu také zajišťuje dlouhou a bezproblémovou životnost takové aplikace.

Jakýkoliv povrch, na který má být vinyl aplikován, musí být čistý a bez povrchové úpravy – jako je voskování – aby se zajistila pevná vazba. Ve všech případech, i když jde pouze o krátkodobou aplikaci, by měl být použit speciální čistič povrchu. Nově natřené povrchy by měly nejprve řádně uschnout, než na ně bude aplikována grafika. Vyhněte se mastným, hrubým nebo pórovitým povrchům.

Povrchy náchylné k uvolňování plynů mohou pod vinylem vytvářet bublinky, což může někdy nakonec vést k naprostému selhání přilnavé vazby. Takovými povrchy jsou polykarbonáty, některé akryláty a také povrchy ošetřené silikonem, voskem, tmely či glazurami.

Specifickou péči je třeba věnovat případům, kdy aplikujete vinyl na jiné vinylové povrchy, jako jsou flexibilní postranice nákladních vozů, bannery a tažené čelní panely vývěsek. Tyto substráty obsahují plasticizery, které se mohou uvolňovat do aplikované povrchové fólie a narušovat lepidlo. Charakteristické „napínání“ lepidla je často prvním náznakem, že došlo k uvolnění plasticizeru. Poznámka: takovou reakci nelze nijak zvrátit ani zastavit.

Abyste se vyhnuli uvolňování plasticizerů, je důležité, abyste si pro aplikaci na silně plasticizerované substráty vybírali správné vinyly. Spandex nabízí pro takové aplikace řadu vhodných materiálů– zeptejte se svého zástupce servisní obsluhy na podrobnosti.

Narazíte-li na obtížné povrchy či extrémní environmentální podmínky, vyhledejte speciální poradenství společnosti Spandex, abyste se ujistili, že použijete správný materiál a provedete odpovídající přípravu. Jsme vám schopni dodat detailní návody k většině výrobků. Máte-li pochybnosti, požádejte zástupce Spandex, aby vám nechal doručit vzorek pro testovací účely.
 

Aplikace vinylu

Pro aplikaci vinylu existují dvě použitelné metody: mokrá a suchá aplikace. Výběr metody je do jisté míry určován velikostí a komplexností aplikovaných grafických obrázků.

Suchá aplikace. Vezměte si aplikační pásku s obrázkem a lehce ji přiložte k povrchu substrátu. Obrázek pevně přitlačujte k povrchu; začněte od prostředku a opatrně pokračujte směrem k okrajům. Tím zajistíte, že bude na celý design aplikován konstantní tlak. Opatrně odtrhněte aplikační pásku tak, aby se obrázek nepohnul ze svého místa. Znovu obrázek přitlačte, čímž zajistíte dobrý kontakt, a dejte pozor, abyste nepoškrábali obrázek ani substrát.

Mokrá aplikace. Velké povrchy se nejlépe aplikují pomocí mokré metody, jelikož se touto metodou eliminují vzduchové bublinky u velkých vinylových povrchů. Mokrá metoda také umožňuje v případě potřeby obrázek několikrát přesunout – což je významná výhoda, pokud aplikujete mnohobarevná loga nebo jiné aplikace, které vyžadují přesné uspořádání.


Použijte speciální aplikační tekutinu, jako je ImagePerfect™ Magic Apply, abyste zajistili, že nebudete substrát kontaminovat mastnotou. Nedoporučujeme mýdlovou vodu, jelikož čistící tekutiny obsahují mastnotu, která narušuje přilnavou vazbu.

Pomocí houby lehce nakapejte aplikační tekutinu na zadní stranu. Alternativně můžete pomocí jemného spreje navlhčit přilnavou stranu vinylu aplikační tekutinou, jakmile byl obrázek přenesen na aplikační pásku.

Posouvejte aplikační pásku s obrázkem po tekutém povrchu a jemným poklepem obrázek zafixujte do správné pozice. Pevně přitlačte obrázek od prostředku k okrajům, abyste z pod něj vytlačili veškerou zbývající vlhkost/vzduch.

Po vyschnutí aplikační pásky – které trvá zhruba 30-60 minut v závislosti na teplotě/vlhkosti – ji pomalu odtrhněte tak, aby se obrázek nepohnul ze svého místa. Znovu jej přitlačte, čímž zajistíte dobrý kontakt, a dejte pozor, abyste ho nepoškrábali.

Spandex