Home

Objednávka materiálů

Spandex doručuje v mnoha regionech do 24 hodin!

Naše linky Call Centra pro objednávky jsou vám k dispozici od 7:00 do 18:00 hod pondělí do pátku a v sobotu od 9:00 do 13:00 hod.

Zůstaňte informováni

Subscribe to our Free e-mail UpdatesZaregistrujte se pro odběr našeho e-mail zpravodaje. Informace o nových zařízeních, materiá-lech, pomůckách a speciálních promo akcích.

Registrace zde

Spandex Online Profil

Vytvořte si svůj Spandex Online Profil a využijte výhod i extra informací a služeb ze Spandexu:

  • stahování aktuálních ceníků 
  • přístup k neveřejným informacím  
  • objednávka emailového zpravodaje
  • stahování pracovních návodů

Vytvořit Spandex Online Profil

Ceníky Spandexu

Stáhněte si náš ceníkDigitání tisk  nebo  Signmaking

Nové přehledné informace a ceníky se zajímavými novinkami, novými nápady a příležitosti, jak Vaše společnost může zvýšit zisk a uspět v konkurenci.

Stáhnout PDF zde

Užitečné tipy, které vám pomohou dostat z vaší digitální tiskárny to nejlepší.

Používání kvalitní tiskárny jistě přispívá k celkovému úspěchu při jakékoliv tiskařské práci. K dosažení kvalitního výsledného produktu však přispívají i další faktory. Abyste ze své tiskárny dostali to nejlepší, dali jsme dohromady několik užitečných tipů pro digitální tisk.

Investujte do kvalitních materiálů. Cena práce bude nezbytně tvořit podstatnou část celkových výrobních nákladů. Výběr nejlepších možných materiálů pro danou práci zlepší kvalitu, podpoří produktivitu a minimalizuje množství odpadu.

Počítejte s deformací média. Většina materiálů je náchylná ke smršťování a deformaci, když na ně tisknete pomocí solventních inkoustů. Čím větší je kvalita materiálu, tím méně je citlivý na tyto jevy.

S médii pracujte opatrně. Média pro tisk je třeba aklimatizovat na výrobní prostředí, a to alespoň 12 hodin před použitím. Svá média skladujte ve vertikální poloze nebo na vidlicích, abyste se vyhnuli promáčknutí čelní fólie, ošetřete je před prachem a vždy používejte nezaprášené rukavice.
Abyste zajistili, že na materiálu nezůstanou vůbec žádné otisky prstů či jiné mastné značky, které by mohly ovlivnit kvalitu tisku, je vhodné rychlé vyčištění před tiskem.

Solventní inkousty skladujte při pokojové teplotě. Inkousty skladujte při cca 21°C, stranou od otevřeného ohně a hořlavých materiálů. Konzultujte své místní servisní techniky v otázkách životního prostředí, aby vám poradili, jak nakládat s přebytečným inkoustem a inkoustovým odpadem.

Zkontrolujte datum expirace inkoustu. Solventní inkousty mají omezenou životnost a po vypršení data exspirace degenerují. Pro optimální kvalitu tisku zkontrolujte také datum exspirace inkoustového toneru.

Používejte správný profil. Správný profil ICC média a pravidelné kalibrování vaší tiskárny je důležité pro zajištění optimální a konstantní kvality tisku.

Kalibrujte vaší tiskárnu. Kalibrování vaší tiskárny je důležité pro stále kvalitní tisk. Kalibrování – které se také označuje jako úprava hustoty nebo regulace linearity – bere v potaz změny v okolním prostředí, nová média, inkousty a stav tiskových hlav. Kalibrování by mělo být prováděno buď pomocí denzitometru nebo spektrofotometru.

Provádějte denní údržbu. Solventní inkoustové tiskárny vyžadují pravidelné čištění a údržbu a doba jejich nečinnosti by měla být omezována. Pro denní rutinní údržbu konzultujte manuál k vaší tiskárně nebo vašeho dodavatele vybavení.
Pokud je třeba tiskárnu vypnout na delší dobu, dodržujte pokyny výrobce a provádějte je pečlivě, abyste zamezili trvalému poškození tiskových hlav nebo jiných komponentů.

Ponechte dost času na vyschnutí. I když solventní inkoust je na dotek suchý v několika minutách, silně vám doporučujeme, abyste nechali materiál vytvrdnout po dobu 24 až 72 hodin, než budete pokračovat s další etapou výroby. Solventy musejí mít čas, aby se mohly z média zcela odpařit ještě před laminováním, vyřezáváním obrysů nebo aplikací. Pro přesné podrobnosti konzultujte manuál výrobce.

Laminujte. Laminát se doporučuje pro aplikace, při nichž jsou tisky vystaveny intenzivnímu namáhání nebo abrazi, včetně vozové nebo podlahové grafiky.

Větrějte výrobní prostor. Když pracujete v prostředí, které je již zamořeno solventními výpary, trvá vytvrzovací proces déle. Odvětrání také pomůže optimalizovat výrobní proces, protože stabilizuje okolní prostředí. Přímým výsledkem je pak lepší kvalita.

Vytvořte zdravé a příjemné pracovní prostředí. Pro všechny typy solventních tiskáren se doporučuje efektivní čistička vzduchu nebo ventilace, aby se vytvořilo zdravé a příjemné pracovní prostředí.

Zajistěte stabilní prostředí. Solventní inkoustové tiskárny jsou citlivé na změny okolních podmínek, včetně teploty a vlhkosti. Pro konzistentní kvalitu tisku se doporučuje instalovat tiskárnu v kontrolovaném prostředí, jak je to uvedeno v manuálu výrobce.

Spandex